اولین گردهمایی هم اندیشی53اولین گردهمایی هم اندیشی 2اولین گردهمایی هم اندیشی3اولین گردهمایی هم اندیشی4اولین گردهمایی هم اندیشی6اولین گردهمایی هم اندیشی1سال 1393

جدیدترین اخبار
مسابقات نجات غریق انتخابی استان بانوان

زمان برگزاری : روز جمعه 2 خرداد 93

مکان برگزاری : استخر کوثر


ثبت نام دوره های آمادگی نجات غریق آغاز شد

ثبت نام دوره آمادگی از ابتدای اسفند ماه 92 تا انتهای تیرماه 93 

دوره آمادگی مربوط به کسانی است که گواهینامه نجات غریق دریافت نموده و تصمیم دارند در اماکن آبی استان مشغول بکار شوند.قابل توجه مدرسین محترم نجات غریق (آقایان و بانوان) خراسان رضوی
در صورت آمادگی جهت همکاری با هیات نجات غریق استان مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 31 خردادماه 93 به دفتر هیات ارسال فرمائید

لینک های مفید